SWS spoelsystemen

Tijdschakelklok / pggp

Waarvoor dient het spoelsysteem?

Een ‘omgekeerde-osmose installatie’ bevat meerdere, aan slijtage onderhevige, onderdelen. Daaronder vallen de voorfilters, de membra(a)(n)(en) en ook elektrische componenten. De levensduur van de diverse onderdelen is heel verschillend. De voorfilters moeten bij voorkeur jaarlijks worden gewisseld, de pomp en de andere elektrische onderdelen pas als deze defect zijn. Het pH-moduul voor de energetisering/structurering van het water wordt na behoefte vervangen. Daarin adviseren wij u graag persoonlijk.

De levensduur van de membra(a)(n)(en) hangt af van veel factoren, bijvoorbeeld de kwaliteit van het leidingwater, van de waterhoeveelheid die met het systeem wordt geproduceerd en van de spoeling. Hoe effectiever de spoeling is, des te langer de membra(a)(n)(en) meegaan. De meeste ons bekende spoelingen zijn niet effectief, in principe simuleren ze slechts het normale ‘laten lopen’ van het apparaat. Daardoor wordt weliswaar het water in het systeem ververst, maar vindt er geen werkelijke spoeling plaats. Deze simulatie was voor ons zeer onbevredigend en daarom hebben wij zelf eigen spoelsystemen ontwikkeld, die de membra(a)(n)(en) wel effectief doorspoelt en reinigt.

Tijdschakelklok gestuurde spoeling met leidingwater:

Een van de door ons ontwikkelde spoelingvarianten werkt middels een tijdschakelklok die in vrij programmeerbare periodes het systeem volledig doorspoelen. Dit gebeurt met de gecombineerde druk van het leidingwater en de pomp. Daarbij wordt de doorstroombegrenzer buiten werking gesteld. Deze spoeling is compleet in het systeem geïnstalleerd. Deze spoeling zorgt er in de eerste plaats voor dat de levensduur van de membra(a)(n)(en) langer is. Echter kan deze spoeling niet de kalk, die zich in de membra(a)(n)(en) afzet, effectief te verwijderen. In gebieden waar het leidingwater een hogere hardheid heeft, adviseren wij een waterontharder te installeren.

Spoeling met puur water (pggp/permeaat):

In oktober 2020 werd een nieuwe variant van spoelen ontwikkeld. Naast het apparaat wordt een aparte watertank geplaatst, die gedurende het normale dagelijkse gebruik van het systeem met pggp wordt gevuld. Tijdens de nachtelijke uren wordt, middels een tijdschakelklok en omschakelrelais, de membraan afwisselend gevuld en weer gespoeld in meerdere cycli. Tijdens de ruststand ‘weekt’ het pggp de substanties in het membraan los, die vervolgens met de volgende spoeling worden verwijderd. Op dit moment verzamelen wij nog gegevens met betrekking tot de werkzaamheid van dit type spoeling. Toch tekent zich aan de hand van de wel beschikbare data nu al af dat deze spoeling veel effectiever is als de hiervoor beschreven variant.

De watertank kan ook dienst doen in combinatie met de vaat(was)machine.

Om de reinigingskracht van een SWS-installatie te demonstreren hebben wij verschillende tests uitgevoerd.

De meest aansprekende tests werden met Coca-Cola en rode wijn uitgevoerd. Beide dranken bevatten deeltjes die de hele fijne poriën van de membraan verstopten. De hoeveelheid geproduceerd water liep snel achteruit en al snel kwam er haast helemaal geen water meer uit het systeem (membraan verzadigd door suiker).

Normaliter zou het membraan in deze toestand moeten worden gewisseld. Door onze spoeling toe te passen, lukte het ons het membraan weer te reinigen, zodat binnen één minuut de oorspronkelijke capaciteit was hersteld.

Let bij de aankoop van een waterveredelingssysteem, altijd op een werkzame spoeling. Want de kosten van een membraan zijn in vergelijk met de kosten van een spoeling, relatief hoog.

Wil je meer weten?

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u. Schrijf ons alstublieft hoe uw persoonlijke systeem eruit mag zien. Vervolgens ontvangt u van ons uw offerte binnen drie werkdagen per e-mail toegestuurd. Bij verdere vragen staan wij u natuurlijk ook graag persoonlijk te woord.