Het stopt niet met water

Een meer holistische kijk

De eerste levensbehoeften op een rij

Het leven is ons kostbaarste bezit. Dat realiseer je je vaak pas als je ziek bent. Kosten noch moeite worden gespaard om terug te krijgen wat je is afgenomen. De hamvraag: "Hoe voorkom je dat je ziek wordt?".  Een logische en heel terechte vraag. 

 

Wat bijzonderheden

Water gedraagt zich anders dan op grond van natuurwetten zou mogen worden verwacht.

  • tot 4°C 'trekt' het samen, daarna zet het weer uit, dit verhinderd dat wateren vanaf de bodem naar boven bevriezen. Anders zouden vissen en andere in het waterlevende organismen, niet kunnen overleven
  • water verdampt pas bij 100°C. CO2 met een dubbel molecuulgewicht als dat van water, verdampt al bij -78,5°C. Volgens de natuurwetten zou water al bij -46° moeten verdampen
  • Water heeft bij 37°C de laagste specifieke dichtheid. Dat betekent dat bij deze temperatuur, die overeenkomt met de normale lichaamstemperatuur van de mens, de meeste energie moet worden toegevoegd om de temperatuur naar boven of beneden te veranderen
  • In vergelijk met andere vloeistoffen, heeft water een ongewoon hoge oppervlaktespanning. In zijn pure vorm is het als het ware een vloeibaar kristal
  • de waterstofatomen vormen met de vrije elektronenparen een teraëder, een veelvlak met vier vlakken in de vorm van een driehoek, vier hoekpunten en zes ribben
  • en zo zijn er meer bijzonderheden die tot op heden niet zijn verklaard

Dat water unieke en bijzondere eigenschappen bezit, hebben Victor Schauberger, Masaru Emoto en anderen erkent. Zij beschreven dat water een geheugen heeft en informatie kan opslaan. Daarom moeten we er van uit gaan dat naast de 'grofstoffelijke' belasting van water door zware metalen en dergelijke, er zich ook een 'fijnstoffelijke' energetische belasting kan voordoen. Daarbij geldt dat wat in negatieve zin kan voorkomen, ook in positieve zin mogelijk kan zijn.

Het menselijke organisme bestaat voor ruim 70% uit water. Een deel daarvan moet dagelijks door middel van voeding en drinken worden ververst. Als vuistregel geldt ca 30 milliliter per kilogram lichaamsgewicht.

De energetische kwaliteit van water is niet minder belangrijk. Water dat door kilometers lange pijpen wordt gepompt heeft een veel lagere energetische waarde dan vers bronwater. En water dat in PET-flessen is afgevuld, heeft een beduidend lagere energetische waarde dan dat van in glazen flessen afgevuld water.

Water is dus niet zomaar een vloeistof maar een essentieel element voor het volledige leven op onze moeder Aarde. Niet alleen om deze reden is het belangrijk dat meer mensen zich daarvan bewust zijn.

Omdat we door de politiek en de economie met betrekking tot bescherming van onze gezondheid in de steek worden gelaten, moeten we steeds meer doen aan zelfbescherming. Neoliberale krachten die steeds sterker de politiek en de overheden beïnvloeden, zijn niet geïnteresseerd in onze gezondheid. Het is dus aan onszelf te zorgen voor goede bescherming.

 

Water is van ons allemaal

Water speelt naast lucht een essentiële rol in ons bestaan. We kunnen niet zonder. Op 28 juli 2010 is het recht op toegang tot schoon water, door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties als mensenrecht erkend. Afdwingbaarheid ervan is echter een heel ander verhaal. Meer over de inhoud van de resolutie, de wettelijke status, de wereldwijde situatie, de financiering van dit 'mensenrecht' en de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld overheden kun je hier vinden.

Het 'Recht op toegang tot schoon water' zegt niets over de kwaliteit van drinkwater.

Wil je meer weten?

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u. Schrijf ons alstublieft hoe uw persoonlijke systeem eruit mag zien. Vervolgens ontvangt u van ons uw offerte binnen drie werkdagen per e-mail toegestuurd. Bij verdere vragen staan wij u natuurlijk ook graag persoonlijk te woord.