Werking

van de waterveredelingsinstallatie

Hoe werkt het systeem?

Het principe van de ‘omgekeerde osmose’ is een al jaren, wijd verbreid toegepaste methode, om water van schadelijke stoffen te zuiveren. Er is geen betere manier als de reiniging door membranen. Deze techniek werd door de NASA ontwikkeld, om in de ruimte van urine en ander ‘verbruikt’ water, weer drinkwater te produceren. Zou dit niet werken dan hadden de astronauten zich daartegen hoogstwaarschijnlijk wel verzet.

De verschillende ‘omgekeerde osmose’ apparaten verschillen daarom in de basis nauwelijks van elkaar. Er bestaan weliswaar verschillende voorfilters en kwaliteitsverschillen in moleculaire membranen, in principe wordt echter uitgegaan van een reiniging van 90-95%. In de SWS systemen worden membranen ingebouwd die onder optimale omstandigheden (druk op het membraan, doorstroomhoeveelheid en -duur etc.) een reiniging van 96-97% kunnen halen.

Ook de pompen en verdere toebehoren die door de diverse aanbieders worden toegepast, zijn vergelijkbaar. Dat betekent dat de verschillende apparaten slechts marginaal in werking van elkaar verschillen. De feitelijke waterproductie is nagenoeg identiek.

Er zijn echter verschillen in relatie met de energetisering en de structurering van het water. Dat geldt ook voor de onderhoudsvriendelijkheid van de apparaten. Aan deze drie onderdelen wordt bij SWS speciale aandacht besteedt. Zo wordt het pure water (pggp) door verschillende methoden geënergetiseerd en gestructureerd, in een combinatie die in geen enkel ander systeem is terug te vinden. Door de door SWS ontwikkelde spoeling wordt de levensduur van de membranen aanzienlijk verhoogd. Want de slechts 0,01 nm grote poriën in de membranen kunnen door substanties die zich in het leidingwater bevinden (vooral kalk), relatief snel verstopt raken. De spoeling die door SWS is ontwikkeld, bevindt zich momenteel in de fase van patenteren.

Wat opvallend is, zijn de verschillende prijssegmenten waarin deze apparaten worden aangeboden. Zo zijn er al systemen vanaf € 1.000,-. Naar boven zijn er zo goed als geen grenzen. Er zijn aanbieders van apparaten tot wel € 5.000,-. Of deze prijzen gerechtvaardigd zijn, is maar de vraag en naar onze mening niet reëel. Veelal betaalt men bij de dure machines de complete structuur waarop de systemen worden verkocht. De meeste kosten worden veroorzaakt door de zogenaamde Multilevel Marketingsystemen, MLM.

Of het pggp (behandelde water van een ‘omgekeerde osmose’ systeem) bij de dure apparaten werkelijk beter is, is eveneens ook maar de vraag. Wij hebben in een laboratorium water laten testen op de aanwezigheid van weekmakers, van een systeem met een prijskaartje van meer dan € 4.000,-, waarbij het gebruik van RVS leidingen als reclame wordt gebruikt. Gelijker tijd hebben wij, in hetzelfde laboratorium, ter vergelijk water uit ons SWS-AR systeem aangeboden. Er werden geen verschillen vastgesteld. Dit zijn de beide testresultaten:  PAK Test Probe 1 4000+ en PAK Test Probe 1 SWS-AR

Op basis van het feit dat beide apparaten werken met dezelfde basistechnieken, is het niet verwonderlijk dat er geen verschil is. Want de moleculaire membraan filtert tot een molecuulgrootte van 0,01nm alles uit het water. En met betrekking tot de afgifte van stoffen door de gebruikte leidingen, zijn die door de korte contactperiode met het pggp niet aanwezig. Onafhankelijk van de aanschafkosten van een systeem.

Voorfiltering

Onze systemen, met uitzondering van de reis-set (RK), bevatten 3 voorfilters. Deze voorfilters filteren het water slechts van ‘grote’ onzuiverheden tot maximaal 0,01µm (0,001mm). Deze voorfilters zijn daarom niet in staat kleinere moleculen, zoals pesticiden, medicijnrestanten, hormonen of andere minuscule substanties uit het water te filteren, zodat er sprake is van schoon en puur drinkwater.

Hoewel verschillende fabrikanten beweren dat 99,9% van alle schadelijke stoffen op deze manier eruit gefilterd kunnen worden, moet dit met de nodige argwaan worden bekeken, zoals de videolink op onze welkomstpagina naar een test, duidelijk laat zien. Want er moet van worden uitgegaan dat de geteste substanties uit relatief grote moleculen (>0,01µm) bestaan en er daarom dus uitgefilterd kunnen worden.

De test laat overduidelijk zien dat niet eens, met het blote oog zichtbare deeltjes, uitgefilterd kunnen worden. Hoe kunnen dan nóg kleinere moleculen worden verwijderd? Met behulp van passieve filtratie is het gewoonweg, onmogelijk.

Verschil met alleen filteren

Het belangrijkste verschil tussen een moleculair membraan en passieve filtratie is overduidelijk: Een molecuul membraan filtert alles tot een molecuulgrootte van 0,01nm (0,0000001mm) uit het water. Ook de bewering van sommige fabrikanten dat de goede mineralen in het water achter blijven en het water alléén van de schadelijke stoffen worden gezuiverd, is onzin. Hoe moet een passief filter een onderscheid kunnen maken tussen goede mineralen en slechte andere stoffen? De grootte van mineraalmoleculen liggen ergens tussen haast onzichtbare (kalk) en zeer kleine moleculen. De meeste laboratoria zijn zelfs niet toegerust om de zeer kleine moleculen te meten.

Moleculaire membraan

Na de moleculaire membraan is het water in een licht zuur bereik, dat betekent dat de pH waarde rond de ca. 6 ligt. Dat is een voordeel wanneer het water geneutraliseerd wordt, dus in het bereik van 6,4 - 7,4pH is. Water met een zuurgraad tussen 6 en 8 is echter voor ons lichaam niet schadelijk, meer daarover in het boek.

De schematische weergave laat zien wat de grootte is van de verschillende moleculen die in water (kunnen) voorkomen en de capaciteit van de verschillende systemen.

Het pggp kan daardoor alleen nog moleculen bevatten die <0,01 nm zijn. En dat zijn er slechts heel weinig, omdat de meeste moleculen groter zijn. Ondanks dat er nog altijd een klein deel in het water achterblijft, is het vele malen zuiverder dan het water uit andere filtersystemen. 

pH-neutralisatie

Het licht zure water van na de ‘omgekeerde osmose’, wordt door ‘actieve koolstof’, koolstof afkomstig van kokosschil, in het neutrale pH-gebied gebracht. Boven op de structurering en energetisering van het water, heeft het rggp uiteindelijk een pH-waarde van 6,9 - 7,0. Dit is afhankelijk van hoelang het neutraliserende en energetiserende module in het systeem aanwezig is, want de pH-neutralisatie verliest na verloop van tijd zijn werking. Hoelang, hangt af van de geproduceerde hoeveelheid.

De energetisering en structurering gebeurt in de SWS-systemen doormiddel van edelstenen, verwervelingen en een hier niet nader omschreven, bijkomende manier. Het is hier het vermelden waard dat energetiseren en structureren het best en meest werkingsvol is bij stilstaand water. Ondanks dat is de energetisering in onze apparaten in staat om het water zijn structuur terug te geven en te energetiseren. Over de energetisatie van stilstaand water, informeren wij u graag persoonlijk.

Waterkristal
Waterkristal van een SWS-systeem

Andere modules

In elk apparaat zitten nog meer onderdelen, zoals bijvoorbeeld de pomp, realis etc., om een vlekkeloze, klantvriendelijke werking te garanderen. Behalve bij de reis-set (RK), hebben alle systemen zowel een in- als uitschakelautomaat, zodat de apparaten niet met de hand in- en uitgeschakeld hoeven te worden. Bij de ‘SWS-AR-12’ kan de pomp handmatig worden bijgeschakeld indien er uit een externe bron, bijvoorbeeld een rivier, beek of meer, water aangezogen moet worden.

In onze nieuw ontwikkelde ‘SWS-GS’ zijn nog twee extra componenten inbegrepen, welke wij u graag op de overeenkomstige webpagina toelichten.

Wil je meer weten?

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u. Schrijf ons alstublieft hoe uw persoonlijke systeem eruit mag zien. Vervolgens ontvangt u van ons uw offerte binnen drie werkdagen per e-mail toegestuurd. Bij verdere vragen staan wij u natuurlijk ook graag persoonlijk te woord.